U
Reaction score
20

Advertisement

Profile posts Latest activity Postings About

  • http://biareview.com/ http://anztheme.com/ dịch vụ thnh lập cng ty trọn gi tư vấn php luật dịch vụ kế ton trọn gi đo tạo kế ton của mấy đường mệnh mạch chủ yếu v phương hướng chuyển động của cc mạch lun, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của minh tưởng v thức. Cuối cng, c ni: "C cu, mạch vi phong sở thừa,chnh l muốn ni mạch dựa vo h hấp để duy tr, cn mạch vi thức sở y, l mạch dựa vo thức để hon thnh, n chịu sự khống chế của thức, v vậy, trước tin anh cần phải kin tr dng niệm tưởng tượng mỗi ngy mấy lượt rằng,mạch lun hay lun xa ở dưới cng của anh đang chầm chậm chuyển động ngược chiều kim đồng hồ, thời gian minh tưởng khng giới hạn, nhưng nhất định phải cảm gic được, khi no
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…