Rs. 12 Billion allocated for Knowledge Economy along with 35% reduction in PM house expenditure!!!

Citizen X

(50k+ posts) بابائے فورم
Kitna bila jijhaak aur safeed jhoot boltay hai yeh nooray aur patwari, zara barabar sharam bhi nahi aati. Phir issi jhoot ko ley ke sachai ke alumdaar Mhafeez aur Tyrian ka mamma yah aa ke thread post kerna shuru ker dete hai,