Dr Zafar Mirza, Dr Moeed Yusuf & Chairman NDMA press conference

akinternational

Minister (2k+ posts)
Dr zafar mirza ko hazaron logon ke qatl ke jurm men saza e maut di jai.....ye aur iske aqa kai maheene sote rahe ab siwai bakwas ke inke paas kuch nahin....
................Wahid hal islami inqelab, haq koho haq karo aur sabr karo....................
 
Sponsored Link