pait

  1. C

    Jub Pakistani ---- ki tarah bachay peda karen gay tou pait kesay bharen gay- A Politician

    Abhi aur kuch sun'na baaki hai kaya :angry_smile::angry_smile: