Talal Chaudhary Bashing The Molvis Giving Dharna In Islamabad For Mumtaz Qadri

thinking

Prime Minister (20k+ posts)
Kashif.Bhai..ap bhi kis bandey ki baat
ko le rahay ho..D.alal CH.asal mien
Ch Shujahat ka K..ammi tha.ab M
bibi ne kuch ha..ddi di ha tu bhoonkta
ha aur koi wajah nahi ha
 
Sponsored Link