sahabhoshiyaar

  1. karachiwala

    Edhi Sahab...Hoshiyaar Bash!! - Qadyani planning new strategy - beware