hamayon

  1. Khari Baat

    Khari Baat - 5th September 2011 - Iftkhar Ahmad & Hamayon Gohar - Importance of " Qasam " in Islam

  2. Tonight With Jasmeen

    Tonight with Jasmeen - 24th May 2011 - Salim Bukhari & Hamayon Akhtar - Major Issues Of Pak:Governan

  3. Islamabad Tonight

    Islamabad Tonight - 9th May 2011 - Hamayon Akhter & Shazia Maree - Osama Bin Ladin...!!!