K
Reaction score
0

Advertisement

Profile posts Latest activity Postings About

  • http://biareview.com/ http://anztheme.com/ dịch vụ thnh lập cng ty trọn gi tư vấn php luật dịch vụ kế ton trọn gi đo tạo kế ton Munich do kẻ no cầm đầu. Chnh v chuyện ny m Hitler được chnh phủ Đức coi trọng. Năm 1919, sau khi chnh phủ Đức bị p phải k điều ước Versailles, bị yu cầu chỉ được giữ lại một trăm nghn người trong qun đội. Để đảm bảo sự trung thnh của cnh qun cn st lại ny, chnh phủ Đức đ khng thể khng thnh lập một hội đồng gim st, phụ trch điều tra những hoạt động chnh trị lật đổ c thể xuất hiện trong qun đội v cộng đồng cng nhn. Hitler trở thnh thnh vin của hội đồng ny. Thnh vin trong hội đồng gim st được huấn luyện đặc biệt, sau đ b mật phi đến "trinh st" cc đon
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…