Jamhuri Jahannam Say Sada Jahannam Tak by Hassan Nisar !!

canadian

Chief Minister (5k+ posts)
Hassan-Nisar.jpg

shim.gif
col8.gif