Sharif khandan ko khansi bhi hojaye to bahar chale jate hain ;- Imran Khan