Khabar Hai - 6th July 2021 - Shahid Abbasi's Statement