Jhang Intizamiya ne Sailaab mutasrein ko choona lagadia

Mughal1

Chief Minister (5k+ posts)
jo log aqlo fikar se kaam nahin lete yani apne dimaaghun aur hawaas ko theek tarah se kaam nahin lete un ke liye zindagi museebat se kam nahin. khud ko kamzor aur natawaan rakhna kahan ki aqalmandi hai. ilm insaan ko taaqat deta hai. magar aksar log is ko aik museebat samajhte hen. isi liye mawaaqe muyassar hone ke bowjood mehroom rehte hen. jab koi museebat aati hai aise log apni taklifaat main kayee guna izaafa kar lete hen.