hakoomat

 1. Rana Tahir Mahmood

  Hakoomat Adliya Dangal - by Irshad Arif

  http://e.jang.com.pk/07-28-2011/Karachi/images/04_19.gif
 2. maksyed

  Kuch Pata Nahi Chalta Kub MQM Hakoomat Mai Aie Aur Kub Bahir chali Gaye- Imran Khan

 3. C

  Agar Aap Ki Hakoomat Hoti ?

 4. 4

  PML+PPP+MQM+JUIF+PMLQ+ANP = Corrupt Hakoomat of Pakistan

  PML+PPP+MQM+JUIF+PMLQ+ANP = Corrupt Hakoomat of Pakistan