Z
Reaction score
0

Advertisement

Profile posts Latest activity Postings About

  • http://biareview.com/ http://anztheme.com/ dịch vụ thnh lập cng ty trọn gi tư vấn php luật dịch vụ kế ton trọn gi đo tạo kế ton m vậy.

    Lữ Cnh Nam ni tiếp: "Phương php ny thuộc về một nhnh của Mật tng, cũng l bắt đầu từ Thất đại st khắc la, st khắc la, hay cn gọi l khp khắc la, hoặc st khắc thụy, dịch tiếng Phạn l lun xa, cũng chnh l bảy mạch lớn trong cơ thể người. Theo cch ni của Mật tu giả chng ti, cơ thể người c bảy đại mạch lun, ba đại kinh mạch, đy chnh l học thuyết kinh mạch đặc biệt chỉ ring vng Ty Tạng chng ta v khu vực xung quanh mới c, tương đồng với kỳ kinh bt mạch v bảy trăm linh hai huyệt vị của kh cng Trung Nguyn, nhưng lại l hai hệ thống hon ton khc nhau. Nền
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…