S
Reaction score
87

Advertisement

Profile posts Latest activity Postings About

  • http://biareview.com/ http://anztheme.com/ dịch vụ thnh lập cng ty trọn gi tư vấn php luật dịch vụ kế ton trọn gi đo tạo kế ton Atlantis mỗi lc một hủ bại trụy lạc, cuối cng đ lm Hải thần nổi trận li đnh, khiến cho ton bộ đảo quốc xinh đẹp giu c, v sở hữu nền văn minh pht triển cao độ thời tiền sử ny chm xuống đy biển su chỉ trong một đm.

    Atlantis c tồn tại thực hay khng, từ khi Platon viết ra truyền thuyết ny, hậu thế vẫn khng ngừng tranh luận suốt hơn hai nghn năm, cho đến nay vẫn cn một số t cc học giả đang tm kiếm vị tr chnh xc của đảo Atlantis, v cũng đ tm được rất nhiều chứng cứ thuyết phục. Đến khoảng giữa thế kỷ mười chn, người được xưng tụng l "Cha đẻ của ngnh Atlantis học"
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…