K
Reaction score
0

Advertisement

Profile posts Latest activity Postings About

  • http://biareview.com/ http://anztheme.com/ dịch vụ thnh lập cng ty trọn gi tư vấn php luật dịch vụ kế ton trọn gi đo tạo kế ton mler cử đội khảo st đến Ty Tạng, tm kiếm tổ tin của người Aryan." Ngoi ra, gio sư nu rất nhiều nghi vấn, chẳng hạn như "trnh độ văn học của Himmler khng hề cao, nhưng cu chuyện về người Aryan v Ty Tạng cng với những luận điệu đang thịnh hnh ở nước Đức thời bấy giờ lại nối tiếp trước sau, logic cực kỳ r rng, khiến những người khng hiểu chn tướng sự việc rất dễ nảy sinh cảm gic thừa nhận đy l một luận điểm đng. Nhưng thứ luận thuyết ny l do ai sng tc ra? Hoặc, ti liệu về "tnh xc thực của cc tư liệu ghi lại sự kiện qun Đức hai lần tiến vo Ty Tạng" lại c ch thch
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…