11th Hour - 21st July 2011 - Syed Mushahid Hussain & Salim Bukhari

M javed

Banned
Sirf aur sirf Amreeka aur Fauj ke bal bote per

Chaar din ki qatal-o-gharat aur siasi rishwatain MQM ko waapis le aaien

Zardari ke saamne 18 kror awaam, Pakistan btore state aur iss ke addare haar gai

Badmaashi, ghunda gardi aur be-ghairti jeet gai

Zardari marshalla ko to qabool ker sakta hay, kissi jamhoori qowwat ko nahein

Kya issi ka naam jamhooryyat hai.

Khud bhi looto, aur dosroon ko bhi lotaao aur hakoomat main raho khwah kissi tarah ko bhi be-ghairti kerni pre.

Poochne wali baat yeh hay ke - Zardari kitna Pakistani hai.
 
Last edited:
Sponsored Link