Takrar - 21st July 2015 - SSG Commando Training Special PART 2

Hadith

Minister (2k+ posts)
Allah inn jawanoon ko slamut rakhy kamyabi ata kary jo mulk o qoom ki hifazet ke leye iss qader mushkilat sy guzrty hain.