Pak Army Naib Subhedar martyred while participating in Flood Relief Activities

Bilal Hamed

Councller (250+ posts)
Ye wohi Pak Fauj hai na jis ke jawano ko Parliament house ke samney 15 PML N MNAs galian de rahey they. Fauj ki 3 Duties hain:

1 - Terrorism ya external threats se mulk ki hifazat kerna.
2 - Har natural disaster mein nation ko rescue kerna.
3 - PML N se musalsal galiyan khana.