Nabil Gabol Denies Links With Lyari Gang War Leader

Suhana

Senator (1k+ posts)
Re: Nabil Gabol Denies Link With Lyari Gang War Leader

Uzair baloch ka opposite Abdul Ghaffar Zikri hai jis ko MQM or nabil gabol ki support hasil hai ye to lyari or keamari m rehne wala bacha bacha janta hai..