NAB ki team Lahore nahi ayi, koi notices Sharif family ko nahi bhejey gaye, sab drama tha. Sources

Glock

Senator (1k+ posts)
Re: NAB ki team Lahore nahin ayi, sab drama tha - ahem zaraye

Chalk jee....hun dasso!

NAB drama....!