Mujhay NAB Se, FIA Se Aur FBR Se Koi Umeed Nahi Hai- Farough Naseem