Muhammad Ali vs Sultan Rahi

Machar

Chief Minister (5k+ posts)
941440_384900551618522_1841176684_n.jpg
 

_Hope786

Senator (1k+ posts)
Muhammad Ali the GREAT and RAHI sahib the KING(clap)

Muhammad Ali tu at a time ek banday ku he phainti lagata tha laikn Hamaray Rahi Sahib tu 1000 , 2000 banda awaien he pharka dytay thay....(bigsmile)