Khabar Yeh Hai - 18 June 2012 [Load Shedding & Bhatta Khori]