Ho Kya Raha Hai - 11th September 2017 - NA - 120 : PMLN Vs PTI