Fighting at Iftar

Mr. A

MPA (400+ posts)
bhookh, lalach ki intaha ho gayi.
ik goora 1683 ka badla lenay ajata hai
or idhr Muslims apuss main larr rahay hai.
231184_8305382_updates.jpg