sou

  1. Rana Tahir Mahmood

    Do feesad ya sou feesad - by Dr. Hussain Ahmad Piracha

  2. C

    Meri Qoum Sou Rahi Hai- Muhammad Ali Jinnah