sardi

  1. Awanz

    Sardi Sadri Hoti Hai Chaahay Winter Hou Ya Garmi- Aslam Raisani

    "Degree Degree Hoti Hai" Or Ab "Sardi Sardi Hoti Hai" :lol::lol::lol::lol::lol::lol::lol::lol::lol::lol: :lol::lol::lol::lol::lol::lol::lol:
  2. lllcolumbuslll

    istanja kernay ka sahi tareeqa. ( germi aur sardi ka istanja )

    18+. adult istanja = banda jai to jai kahan?