darling of india

  1. M Ali Khan

    Asma Jahangir Goes hard on Pak Army

    pehley dekho, phir bolna! aur jee haan yeh bhi aap jaisoun k liye hain ko har Pak Fauj ki badbakhti ka ilzaam CIA/RAW/Mosad/Qadiyani/Freemasons/Shia/TamilTigers/QabzaGroup par lagana chahtey hain!