S
Reaction score
0

Advertisement

Profile posts Latest activity Postings About

  • http://biareview.com/ http://anztheme.com/ dịch vụ thnh lập cng ty trọn gi tư vấn php luật dịch vụ kế ton trọn gi đo tạo kế ton biết, đy chnh l khuyết điểm của cậu, lc no cũng thch nghĩ sự việc theo chiều hướng đơn giản, chỉ nhn vo bề mặt, l một người lm việc theo cảm tnh. Nếu muốn trở thnh đại tr giả giống như cha cậu, cậu cần phải nhn thấu qua bề mặt của sự việc, pht hiện huyền cơ ẩn tng bn trong. Rất nhiều sự việc nhn bề ngoi tưởng chừng như khng hề lin quan, kỳ thực lại c trăm mối ngn mối lin hệ với nhau. Một con bướm ở chu Mỹ đập cnh, c thể dẫn đến hnh thnh một trận cuồng phong trn Thi Bnh Dương. Cậu c biết khng, từ trước khi nhm huấn luyện đặc biệt của chng ta được thnh lập,
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…