S
Reaction score
0

Advertisement

Profile posts Latest activity Postings About

  • http://biareview.com/ http://anztheme.com/ dịch vụ th?nh lập c?ng ty trọn g?i tư vấn ph?p luật dịch vụ kế to?n trọn g?i đ?o tạo kế to?n ất. "C?u chuyện của em rất giống với một c?u ngạn ngữ ở qu? anh." Tr?c Mộc Cường Ba n?i: "Ở qu? anh, người ta n?i, con chim ưng bay cao nhất, kh?ng phải dựa v?o đ?i c?nh, m? l? nhờ v?o ? ch? của n?. C?m ơn em, thế m? từ trước đến nay anh vẫn kh?ng biết, th? ra Mẫn Mẫn của anh c?n biết kể chuyện nữa cơ đấy."

    ?nh mắt Đường Mẫn bỗng trở n?n ảm đạm, lẩm bẩm n?i: "Đ?y l? c?u chuyện hồi trước anh trai em kể." Tr?i tim Tr?c Mộc Cường Ba cũng trĩu xuống, đang định n?i mấy c?u an ủi c?, Mẫn Mẫn đ? đột nhi?n n?i: "Ối! Em phải đi lấy thuốc cho anh, ngoan ngo?n ở đ?y đi nh?."

    Mẫn Mẫn vừa ra cửa, ph?
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…