K
Reaction score
0

Advertisement

Profile posts Latest activity Postings About

  • http://biareview.com/ http://anztheme.com/ dịch vụ thnh lập cng ty trọn gi tư vấn php luật dịch vụ kế ton trọn gi đo tạo kế ton trợ cho sứ giả mang Ta thnh được nh sng tỏa chiếu đến nơi chn trời gc biển, m cn c lin quan tới một mn thnh vật khc nữa. Từ những đoạn văn dịch khng liền mạch, c thể đưa ra một kết luận mơ hồ rằng, ước định của sứ giả v quốc vương khi ấy l, ng ta mang theo một trong ba mn tn vật vượt đường xa đến đầu bn kia của gc biển chn trời, cn quốc vương cũng b mật phi đi một vị sứ giả khc, mang theo một tn vật nữa, đến một nơi xa xăm gc biển chn trời khc. Cn chuyện quốc vương c hon thnh ước định ấy hay khng th bản dịch khng nhắc cụ thể tận tường, m dường như đ ẩn
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…