More changes in federal Cabinet expected | PTI leader Dr. Babar Awan Media talk

akinternational

Minister (2k+ posts)
auron ko bhi ayyashi karwa do....pichle khanzeeron ne aur IK ne kuch nahin kiya mojen karrahe hain aur pakistani her tarah ke azab men mubtila hain...Laanat iss hukumat aur inki cabinet aur idaron per
 
Sponsored Link

Featured Discussion Latest Blogs اردوخبریں