How Offshore companies operate?

famamdani

Minister (2k+ posts)
_modules_9_slides_default_3_url.png
 

miafridi

Prime Minister (20k+ posts)
Yani asaan lafzo main, agar Azaadi chowk par agar 2 billion kharcha atah hai, aur Government yeh kehti hai, k 5.35 kharcha aaya hai, toh jo izaafi 3.35 billion hotay hai, woh yeh log ayan ali k through off-shore companies main bhej dete hai.. Aur phir is money ko legal money ki tarah use kiya jata hai(yeh keh kar k yeh money inho ne is company k through Kamaya hai)..