Hilarious NEW Tezabi Totay of Qaim Ali Shah - "Koi Udharay Paisay Puhncha deyo"!

jaypakistan

Minister (2k+ posts)
haha sahi bola DUWAON se kuch nahi hota sirf mehnat se hota hai :lol: . ​Achi example di pak cricket team ki .