Dr.Asim Hussain to be arrested soon :- Dr.Shahid Masood

hor_chupo

Politcal Worker (100+ posts)
Saazish Massod aka boot polishia sathiya gaya hai..roz raat ake ek nayi bongi marta hai..aajtak kakh nahi hua..na kuch hoga..pathetic liar!![hilar](yapping)