Agar Imran Khan is system ka hisa ban ker agay chalna chahta hai tu phir us ke liye koi gunjaish nah