dai

  1. malikbhai

    Ye Mulk Altaf Bhai ko Dai dou. Choor bhi kahe choor choor.