bata

  1. P

    Kuch bata to sahi........irfan siddiqui

    http://jang.com.pk/jang/may2011-daily/05-05-2011/col1.htm
  2. munaybhai

    Shadi sa pehla sub kuch sach sach bata dana chahiya