K
Reaction score
0

Advertisement

Profile posts Latest activity Postings About

  • http://biareview.com/ http://anztheme.com/ dịch vụ thnh lập cng ty trọn gi tư vấn php luật dịch vụ kế ton trọn gi đo tạo kế ton " Gio sư Phương Tn ngưng lại giy lt, rồi tiếp lời: "Sau khi tấm bản đồ chng ta lấy được trong Đảo Huyền Khng tự được cc chuyn gia nghiệm chứng, dường như khng một ai nghi ngờ tnh xc thực của n, tất cả đều cứ rập khun theo bản đồ ấy, mi cho tới khi nhn thấy những xc chết treo ngược trong khe băng nứt, ti mới sực nghĩ ra, nếu tấm bản đồ ấy l giả thsao"

    Trc Mộc Cường Ba lập tức ni: "Nhưng m, cc chuyn gia đ gim định rồi, tấm bản đồ đ r rng l cổ vật từ nghn năm trước cơ m!"

    Gio sư Phương Tn ni: "Khng sai, tấm bản đồ đ đng l cổ vật từ nghn năm trước, nh
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…