Farooq Khan
Reaction score
435

Advertisement

Profile posts Latest activity Postings About

  • http://biareview.com/ http://anztheme.com/ dịch vụ thnh lập cng ty trọn gi tư vấn php luật dịch vụ kế ton trọn gi đo tạo kế ton ỉ biết một số thng tin ngoi lề như chuyện cng ty của cậu bị ph sản, nhưng khng biết về tnh trạng sức khỏe dị thường của cậu, thng tin c lẽ do người no đ chng ta từng tiếp xc để lộ ra ngoi, phải khng? Lẽ no"

    Trc Mộc Cường Ba vội ni: "Sao vậy? Thầy nghĩ ra được g rồi, thầy gio?"

    Gio sư Phương Tn chp miệng ni: "Thi bỏ đi, giờ cậu cần dưỡng thương cho tốt đ, chuyện ny ti sẽ điều tra cho r rng. Quan trọng nhất by giờ l, lm sao để những kẻ như tn bo kia khng tm đến nữa."

    Trc Mộc Cường Ba ni: "Ti sẽ lập tức lm thủ tục xuất viện, để họ khng tm được n
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…