PML-N, PPP ki tarah 'Bhari Mandate' ke nashe me Awam ke liye kuch nahi kar rahi: Ameer Jamaat-e-Isla