Takraar - 12th June 2019 - Qarzay Kahan Gaye Aik Aur Talashi Shuru Honay Ko