Sheikh Rohail Asghar's Sharp Sarcasm on PML-N Leadership