Sharif government is ready to accept PTI 5 Demands :- Chaudhry Nisar

Amir Dilawar

Senator (1k+ posts)
Imran khan ne Apna Sara Mutalbat Man Waleye hai Sirf Ek Mutalbat ko chor ko Resign ka

Imran khan ke Ek bari Kamayabi hai yeh