Sawal Yeh Hai - 9th June 2019 - Naya Hafta Bharpoor Siyasi, Muashi Aur Ehtjaji Action