Sawal Se Agay - 9th June 2019 - Sabiq Saddar Zardari, NAB Kya Faisla Karne Ja Raha Hai