Rauf Klasra Grilling Shahbaz Sharif

viceKaptan

Senator (1k+ posts)
Re: Rauf Klasra Grilling On Shahbaz Sharif

Yaar kitni baari kaha hae "grilling" ke baad "on" na lagaya karein, koi sunta hi nahi hae.
Rauf Klasra grilling Shahbaz Sharif is perfectly alright. "On" makes it all wrong.
 
Sponsored Link