Rangers take control of Lahore Airport security

Khallas

Chief Minister (5k+ posts)
Kya tamasha banaya hay Noon League nay, Yahan logo k karobar main arbo ka nuqsan ho raha hay, sirf ek mujrim insan k liya.

saray lahore ko band karwa diya hay, logon ka karobar tabaha kara ja raha hay, ek sochi samjhi sazish k tehat aur army chup kar k tamasha dekh rahi hai,