Operation was never an option - Sabir Shakir

indigo

Siasat.pk - Blogger
Intellectuals ko sari information pehlae se pata hoti hai magar batatae tab hai jab sab ko pata chal jata hai.